Nước hoa vùng kín Foellie – Hương Socola

Giá: 300.000
Thị trường: 500.000
Tiết kiệm: 200.000 (40%)